Internetowy sekretariat dla uczniów i rodziców:

Wygoda, wsparcie, funkcjonalność

Internetowy sekretariat pełni rolę informacyjną i motywacyjną.

Tu znajdziesz następujące informacje:

  • aktualności i ogłoszenia
  • swój plan zajęć w Edu & You w postaci kalendarza na dany miesiąc
  • swoją frekwencję
  • swój profil (dane teleadresowe, login)

Będziesz znajdował w nim również dodatkową zachętę do nauki w postaci:

  • atrakcyjnych materiałów, zadań oraz ćwiczeń kierowanych bezpośrednio do Ciebie i dotyczących obszarów nad którymi trzeba pracować
  •  pozytywnych i motywujących uwag ze strony nauczycieli
  • a także ciekawostek rozpalających chęć do nauki