Eliza

Wybrała polski dla humanistów

Eliza jest w drugiej klasie liceum o profilu biologiczno-chemicznym. W momencie wyboru szkoły
myślała o tym, żeby w przyszłości studiować medycynę. Jednak po kilku miesiącach nauki doszła
do wniosku, że bardziej interesuje ją dziennikarstwo.

Aby dostać się na wymarzone studia, będzie musiała zdać maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W jej klasie nauka tego przedmiotu nie jest priorytetem. Polonista kładzie nacisk na przygotowanie uczniów do matury na poziomie podstawowym. Eliza będzie musiała uczyć się na własną rękę, więc chciałaby zacząć przygotowania już teraz.

Nie ma jednak ochoty na dodatkowe zakuwanie. Chce zdobyć umiejętność analizy i interpretacji, swobodnego poruszania się po tekstosferze i krytycznego myślenia.

W związku z tym wybrała język polski rozszerzony dla humanistów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ