Szkoły pośrednie

Edu & You: Co to jest Szkoła pośrednia?

Yvonne: Szkoła Pośrednia, to tak jakby przedsionek liceum. Po sześciu latach w podstawówce, jedenastolatek wędruje na dwa lata do Intermediate School, gdzie przygotowuje się do kolejnych pięciu lat w High School.

Edu & You: Po co?

Yvonne: To pytanie zadają w Nowej Zelandii prawie wszyscy. Zmiana szkoły jest wystarczająco stresująca dla uczniów, jak i dla rodziców, dlaczego wiec system wymaga dwóch takich zmian (z podstawowej do pośredniej i z pośredniej do liceum)?

Jedenastolatki i dwunastolatki to młodzież bez wyraźnej tożsamości - powiada  ekspert oświaty, Barbara Prashnig z Creative Learning Systems. Już nie dzieci, jeszcze nie nastolatki, wymagają one szczególnej uwagi. Intermediate School daje im szanse odnalezienia sie w grupie rówieśników i odkrycia swojej pasji życiowej.

Badania wykazały, że w wieku wczesnego pokwitania uczeń przechodzi okres hormonalnej alienacji i zdystansowania się od nauki. Te dwa lata w osobnej szkole to szansa na złapanie oddechu i nabranie ponownego zapału. Dlatego tez przedmioty wykładane w Intermediate School odbiegają czasami od normy.

Edu & You: To znaczy czego się uczą?

Yvonne: No właśnie. W szkole pośredniej lekcje są podzielone na przedmioty podstawowe (pisanie, czytanie, matematyka), jak również przedmioty dodatkowe: francuski, bio-chemio-fizyka, sztuka gotowania, fotografia, dramaturgia, muzyka, umiejętność myślenia, religia, taniec, informatyka, itd.

Przedmioty dodatkowe trwają przeważnie kwartał, potem wybiera sie cos innego. Tym sposobem każdy nastolatek ma do czynienia z rozmaitymi dziedzinami nauki. Niezbyt długo, żeby sie nie znużył.

Na pewno nie jest to jedyny sposób na zachęcenie do nauki – jak mówi Barbara Prashnig, która jest propagatorką stylów uczenia się - ale zdaje egzamin.

Edu & You: A jak to wygląda od strony logistycznej, gdzie młodzież się uczy?

Yvonne: Na niektóre przedmioty wędruje się do specjalnej pracowni, w której spotykamy nauczyciela specjalizującego się w danej dziedzinie,  inne w dalszym ciągu wykładane są przez wychowawcę.

Ta mieszanka pozwala uczniom przystosować się do rozkładu zajęć, ale równocześnie oferuje dawkę znanej ze szkoły podstawowej nauki z jednym nauczycielem.

Większość nauczycieli to zwolennicy stylow uczenia sie. Przeważa siedzenie w grupie, nauka poprzez tworzenie projektów, możliwość słuchania muzyki. Zadziwia brak sprawdzianów, kartkówek, klasówek. Oczywiście, badamy umiejętności uczniów - potwierdza dyrektor jednej ze szkół w Auckland, ale przeważnie jest to na zasadzie zabawy z komputerem, albo indywidualna rozmowa z nauczycielem. W ten sposób staramy sie zapobiegać niepotrzebnym stresom, które często występują przy bardziej formalnych testach.”

Czy wiesz że mozg nastolatka to fascynująca maszyna?

Zobacz sam

 

 O Yvonne Walus

Dr Yvonne Walus jest ekspertem w dziedzinie edukacji, matematykiem, analitykiem biznesowym, ale też znaną i nagradzaną poetką i pisarką. Jej książki są wydawane w Nowej Zelandii, USA, Anglii i RPA. Z pochodzenia Polka, dorastała w RPA, obecnie mieszka w Nowej Zelandii. Pracuje w znanej nowozelandzkiej firmie Creative Learning Systems założonej przez Barbarę Prashnig – światowej sławy eksperta w dziedzinie technik nauczania.Yvonne Walus sama jest mamą dwójki dzieci, a jej misją jest pomóc rodzicom sprostać wyzwaniom związanym z edukacją ich dzieci.